چاپ و تبلیغات صبح شهروند

تقویم_دیواری|تبلیغات صبح شهروند


❇️ #تقویم_دیواری|تبلیغات صبح شهروند ?
#تک_برگ بزرگ
با طلاکوب قرمز و زرد
فضای تبلیغاتی 10*30
گلاسه 250 گرم
اندازه تقویم  34*49

 

 

❇️ #تقویم_دیواری ?
#تک_برگ A3
فرم طراحی افقی
فضای تبلیغاتی 13*24
گلاسه 200 گرم
اندازه تقویم 29*42

ارسال کد تقویم جهت سفارش غیر حضوری به تلگرام ادمین

 

❇️ #تقویم_دیواری ?
#تک_برگ بزرگ
با طلاکوب قرمز و زرد
فضای تبلیغاتی 10*30
گلاسه 250 گرم
اندازه تقویم 34*49

 

❇️  #تقویم_دیواری ?
#تک_برگ بزرگ
فرم طراحی عمودی
فضای تبلیغاتی 10*34
گلاسه 250 گرم
اندازه تقویم 34*49
ارسال کد تقویم جهت سفارش غیر حضوری به تلگرام ادمین

❇️  #تقویم_دیواری ?
#تک_برگ A3
فرم طراحی افقی
فضای تبلیغاتی 13*24
گلاسه 200 گرم
اندازه تقویم 29*42
ارسال کد تقویم جهت سفارش غیر حضوری به تلگرام ادمین

 

❇️  #تقویم_دیواری ?
#تک_برگ A3
فرم طراحی افقی
فضای تبلیغاتی 9*25
گلاسه 200 گرم
اندازه تقویم 29*42

❇️ #تقویم_دیواری ?
#تک_برگ بزرگ
فرم طراحی عمودی
فضای تبلیغاتی 10*32
گلاسه 250 گرم
اندازه تقویم 34*49

 

کانال فروشگاه ما و جهت خرید محصول

کانال فروشگاه ما و جهت خرید محصول

❇️ #تقویم_دیواری ?
#تک_برگ بزرگ
فرم طراحی عمودی
فضای تبلیغاتی 10*32
گلاسه 250 گرم
اندازه تقویم 34*49

❇️ #تقویم_دیواری ?
#تک_برگ بزرگ
فرم طراحی عمودی
فضای تبلیغاتی 10*32
گلاسه 250 گرم
اندازه تقویم 34*49

 

❇️ #تقویم_دیواری ?
#چهار_برگ بزرگ
فرم طراحی عمودی
فضای تبلیغاتی 11*32
گلاسه 135 گرم
اندازه تقویم 34*49


کانال فروشگاه ما و جهت خرید محصول

کانال فروشگاه ما و جهت خرید محصول

 

 

 

 

 

 

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *